Jednotky délky, obvod

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:186.9 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pracovního listu je určen k procvičení látky jednotky délky a obvod. Materiál obsahuje celkem šest různorodých úloh, ve kterých žáci převádějí jednotky délky, měří délky stran obrazců a následně počítají obvod, porovnávají obvody obrazců. Úvodní úloha je aktivizační a motivační. Úlohy jsou jednoduššího charakteru, vhodné k samostatné práci žáků či k domácímu samostudiu.

Součástí materiálu je správné řešení.