Jednotky čtverečné, obsah

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:184.26 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky jednotky plochy, obsah. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje šest různorodých úloh, zaměřených na převody jednotek plochy a výpočet obsahu jednoduchého obrazce (obdélník, čtverec). Úlohy jsou spíše jednoduššího charakteru, některé úlohy mají podobu slovního zadání. Materiál lze použít pro samostatnou práci žáků s možností samokontroly. 

Součástí materiálu je správné řešení.