Jednoduché kvadratické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:134.14 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál se skládá ze dvou částí: zadání úloh (sk. A a sk. B) a zjednodušené řešení úloh.

Úlohy jsou běžné obtížnosti a nevymykají se běžným úlohám dostupných v různých sbírkách či v internetových zdrojích.

Výsledky úloh jsou správné.