IV.2.1.2.8 Logaritmická funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:633.86 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autor zaměřil na definování logaritmické funkce, na její vlastnosti a na jejich grafy. Právě vlastnostem a konstrukcím grafů je věnována největší část materiálu (deset příkladů).

Z odborného hlediska je text zpracován bez závažnějších nedostatků. Za nedostatek lze považovat problémy se zobrazováním obrázků grafů (možná způsobeno nekompatibilností souboru) achybné značení bodů (patří křížky).

V textu se vyskytují občas překlepy a chyby typografického charakteru.

Materiál lze využít při výuce matematiky, avšak podobných výukových textů, nepočítaje klasické učebnice matematiky, je na internetu k dispozici poměrně velké množství (www.realisticky.cz, www.matematika.cz, https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~portal/funkce/aj.), takže je otázkou, zda další podobný materiál je přínosem.