IV.2.1.2.4 Užití lineární funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:518.14 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autor zaměřil na slovní úlohy řešení užitím grafů lineárních funkcí. V materiálu jsou vybrány čtyři příklady seřazené dle obtížnosti od nejjednoduššího. Pozitivní je, že všechny příklady jsou zaměřeny na děje, které mohou běžně nastat.

Z odborného hlediska je text zpracován bez závažnějších nedostatků. Za nedostatek lze považovat u prvních dvou příkladů nezobrazování obrázků grafů, v nichž chybí osy (možná způsobeno nekompatibilností souboru).

V textu se vyskytují občas překlepy a chyby typografického charakteru.

Materiál, po doplnění grafů, lze využít při výuce matematikya vzhledem ke spojitosti s běžným životem může být pro studenty motivační.

2.2.1.1.5 Lineární funkce