IV.2.1.2.32 Test 6-exponencíální a logaritmické funkce a rovnice+klíč

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:496.13 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako písemná práce na ověření znalostí z učiva o exponenciálních a logaritmických funkcích a rovnicích.

Materiál se skládá celkově z jedenácti úloh.

V úlohách 1 a 2 se autor zaměřil na zjištění tvaru rovnice zápisu exponenciální funkce a na zjištění názvu grafu funkce logaritmické.

V úlohách 3 – 5 se zjišťuje, zda jsou studenti schopni přiřadit k zadaným grafům správné rovnice funkcí. Je škoda, že se graf funkce f1 nezobrazuje korektně.

V úlohách 6 - 8 mají studenti k zadaným rovnicím přiřadit odpovídající grafy funkcí.

Ve zbývajících třech úlohách se zjišťuje dovednost studentů určit hodnotu výrazu z logaritmem a řešení jedné exponenciální rovnice a jedné logaritmické rovnice.

Úlohy odpovídají učivu daného celku, jsou spíše méně obtížné.

Na poslední stranu autor připojil klíč správných odpovědí.

Problémem je však vnezobrazování jednoho zlomku a grafu funkce f1v úloze 3 – 5 (asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak asi nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Vzhledem ke struktuře, spojitosti s předchozími testy a možností, že někteří vyučující mají zakoupený komerční software, který daný soubor správně zobrazí (snad), domnívám se, že po odstranění výše uvedených nedostatků je možné materiál využít při výuce (ověřování znalostí).