IV.2.1.2.31 Test 5-kvadratická funkce_kv.rovnice a nerovnice+klíč

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:472.06 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako písemná práce na ověření znalostí z učiva o kvadratických rovnicích a nerovnicích.

Materiál se skládá celkově z jedenácti úloh.

V úlohách 1 a 2 se autor zaměřil na zjištění základních vlastností kvadratické funkce.

V úlohách 3 – 5 se zjišťuje, zda jsou studenti schopni přiřadit k zadaným grafům správné rovnice funkcí.

V úlohách 6 a 7 mají studenti určit průsečíky grafu s osou x a načrtnou graf kvadratické funkce zadané rovnicí v součinném tvaru.

Ve zbývajících čtyřech úlohách se zjišťuje dovednost studentů řešit kvadratické rovnice a kvadratickou nerovnici.

Úlohy odpovídají učivu daného celku, jsou spíše méně obtížnéa domnívám se, že jsou náročností určeny spíše pro ZŠ než pro SŠ.

Na poslední stranu autor připojil klíč správných odpovědí.

Problémem je však vnezobrazování grafů v úlohách 35(asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak asi nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Vzhledem ke struktuře, spojitosti s předchozími testy a možností, že někteří vyučující mají zakoupený komerční software, který daný soubor správně zobrazí (snad), domnívám se, že po odstranění výše uvedených nedostatků je možné materiál využít při výuce (ověřování znalostí).