IV.2.1.2.30 Test-4_Rovnice a nerovnice s abs.hodnotou_soustavy rovnic a nerovnic+klíč

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:455.17 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako písemná práce na ověření znalostí z učiva o rovnicích a nerovnicích s abs. hodnotou a o soustavách rovnic či nerovnic.

Materiál se skládá celkově z jedenácti úloh.

V úlohách 1 – 4 se zjišťuje schopnost studentů vyřešit jednoduchou rovnici a jednoduché nerovnice s absolutními hodnotami.

V úlohách 5 – 10 se zjišťuje, zda studenti zvládají řešit rovnice a nerovnice.

V poslední úloze mají studenti řešit jednoduchou soustavu dvou rovnic o dvou neznámých.

Úlohy odpovídají učivu daného celku, jsou spíše méně obtížné.

Na poslední stranu autor připojil klíč správných odpovědí.

Problémem je však vnezobrazování zlomků v úlohách 8 – 10(asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak asi nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Vzhledem ke struktuře, spojitosti s předchozími testy a možností, že někteří vyučující mají zakoupený komerční software, který daný soubor správně zobrazí (snad), domnívám se, že po odstranění výše uvedených nedostatků je možné materiál využít při výuce (ověřování znalostí).