IV.2.1.2.3 Lineární funkce s abs.hod.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:563.2 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autor zaměřil na definování lineární funkce s absolutní hodnotou ajejich grafů.

Z odborného hlediska je text zpracován bez závažnějších nedostatků. Za nedostatek lze považovat nezobrazování obrázků grafů, v nichž chybí osy (možná způsobeno nekompatibilností souboru) a nevhodné grafické uspořádání textů, tabulek a grafů.

V textu se vyskytují občas překlepy a chyby typografického charakteru.

Materiál lze využít při výuce matematiky, avšak podobných výukových textů, nepočítaje klasické učebnice matematiky, je na internetu k dispozici poměrně velké množství (www.realisticky.cz, www.matematika.cz, https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~portal/funkce/aj.), takže je otázkou, zda další podobný materiál je přínosem.