IV.2.1.2.26 Logaritmické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:506.88 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autor zaměřil na „Řešení logaritmických rovnic“.

Úvodní část je věnovaná definici a zavedení logaritmu (včetně dekadického a přirozeného) a pravidlům pro počítání s logaritmy. Úvodní část je vhodně proložena čtyřmi (resp. šestnácti) příklady s autorským řešením.

Stěžejní část spočívá v zavedení pojmu logaritmická rovnice a vysvětlení postupů jejího řešení. Tato část je doplněna o osm (resp. čtrnáct) příkladů, taktéž doplněných o autorské řešení.

Příklady jsou poskládány od nejjednodušších a i řešení je poměrně podrobné.

Velkým problémem je nezobrazování zlomků (asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak zřejmě nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Z odborného hlediska je text zpracován bez chyb.

V textu se vyskytují občas překlepy či chyby typografického charakteru.

Materiál sice lze použít při výuce matematiky, ale jeho přínos je diskutabilní, neboť podobné materiály jsou na internetu volně k dispozici (www.realisticky.cz, www.matematika.cz aj.).