IV.2.1.2.25 Exponenciální rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:508.42 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autornezaměřil na vyjadřování funkčních závislostí „mezi veličinami pomocí rovnic a grafů“ (viz anotace), ale na řešení exponenciálních rovnic.

Po krátkém úvodu, kde je vysvětlena exponenciální rovnice následují tři části, ve kterých jsou předvedeny na názorných příkladech řešení různých typů exponenciálních a použití různých metod řešení. Celkem autor vybral šest (resp. patnáct) příkladů, které jsou odstupňovány dle náročnosti a metody řešení. Řešení příkladů je poměrně podrobné.

Velkým problémem je nezobrazování zlomků (asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak zřejmě nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Z odborného hlediska je text zpracován bez chyb.

V textu se vyskytují občas překlepy či chyby typografického charakteru.

Materiál sice lze použít při výuce matematiky, ale jeho přínos je diskutabilní, neboť podobné materiály jsou na internetu volně k dispozici (www.realisticky.cz, www.matematika.cz aj.).