IV.2.1.2.24 Vyjádření neznámé ze vzorce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:454.66 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autor zaměřil na „Vyjádření neznámé z různých typů formálních vzorců“.

Materiál se skládá z kratičkého úvodu objasňující postup při vyjadřování neznámé z různých vzorců.

Po úvodu následuje devět (resp. sedmnáct) příkladů s postupně vzrůstající obtížností. Obtížnost by však odpovídala spíše výuce na ZŠ než na SŠ.

Velkým problémem je nezobrazování zlomků a odmocnin (asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak zřejmě nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Z odborného hlediska je text zpracován bez chyb.

V textu se vyskytují občas překlepy či chyby typografického charakteru.

Materiál sice lze použít při výuce matematiky, ale jeho přínos je diskutabilní, neboť podobné materiály jsou na internetu volně k dispozici (www.realisticky.cz, www.matematika.cz aj.).