IV.2.1.2.23 Rovnice s parametrem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:497.66 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autor zaměřil na „Řešení lineárních a kvadratických rovnic s parametrem“.

Po krátkém úvodu, ve kterém je vysvětleno řešení rovnic s parametrem jsou zařazeny čtyři příklady rozdělené po dvou do částí: Lineární rovnice s parametrem a Kvadratické rovnice s parametrem.

Všechny příklady jsou doplněny poměrně podrobným autorským řešením.

Velkým problémem je nezobrazování zlomků (asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak zřejmě nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Z odborného hlediska je text zpracován bez chyb.

V textu se vyskytují občas překlepy či chyby typografického charakteru.

Materiál sice lze použít při výuce matematiky, ale jeho přínos je diskutabilní, neboť podobné materiály jsou na internetu volně k dispozici (www.realisticky.cz, www.matematika.cz aj.).