IV.2.1.2.22 Iracionální rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:486.91 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autor zaměřil na „Řešení rovnic s jednou a dvěma odmocninami“.

Úvodem je definována iracionální rovnice a vysvětlen postup jejího řešení a nechybí zdůraznění důležitosti zkoušky z důvodu umocňování rovnice (důsledková úprava).

Hlavní část spočívá ve dvou (resp. třech) příkladů včetně autorského řešení na kterých je předvedeno řešení iracionálních rovnic s různými výsledky.

Velkým problémem je nezobrazování zlomků a odmocni (asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak zřejmě nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Z odborného hlediska je text zpracován bez chyb.

V textu se vyskytují občas překlepy či chyby typografického charakteru.

Materiál sice lze použít při výuce matematiky, ale jeho přínos je diskutabilní, neboť podobné materiály jsou na internetu volně k dispozici (www.realisticky.cz, www.matematika.cz aj.).