IV.2.1.2.21 Kvadratické nerovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:615.94 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autor zaměřil na „Řešení kvadratických nerovnic“.

Úvodemje naznačen postup převodu trojčlenu na součin a následné vyřešení nerovnice pomocí různých metod, což je ukázáno v prvním příkladu, kde je řešení předvedeno: rozborem, pomocí nulových bodů a grafickým řešením. Každá část je doplněna autorským řešením ukázkového příkladu.

Na dalších čtyřech příkladech jsou předvedena další řešení.

Velkým problémem je nezobrazování zlomků (asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak zřejmě nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Z odborného hlediska je text zpracován bez chyb.

V textu se vyskytují občas překlepy či chyby typografického charakteru.

Materiál sice lze použít při výuce matematiky, ale jeho přínos je diskutabilní, neboť podobné materiály jsou na internetu volně k dispozici (www.realisticky.cz, www.matematika.cz aj.).