IV.2.1.2.20 Rozklad kvadratického trojčlenu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:464.38 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autor zaměřil na „Způsoby rozkladů kvadratických trojčlenů“.

Materiál se skládá ze tří částí rozdělených dle způsobu rozkladu kvadratického trojčlenu. Nejdříve se autor zaměřil na rozklad pomocí kořenů kvadratické rovnice. Po krátkém úvody autor zařadil čtyři příklady (včetně autorského řešení. V druhé části se autor zaměřil na rozklad doplněním na úplný čtverec. Opět po krátkém úvodu a postupu jsou zařazeny dva příklady. V závěrečné části se autor změřil na rozklad pomocí vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu, kam zařadil poslední dva příklady.

Velkým problémem je nezobrazování zlomků (asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak zřejmě nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Z odborného hlediska je text zpracován bez chyb.

V textu se vyskytují občas překlepy či chyby typografického charakteru.

Materiál sice lze použít při výuce matematiky, ale jeho přínos je diskutabilní, neboť podobné materiály jsou na internetu volně k dispozici (www.realisticky.cz, www.matematika.cz aj.).