IV.2.1.2.18 Kvadratické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:621.57 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autor zaměřil na „Úplné a neúplné kvadratické rovnice a způsoby jejich řešení“.

Materiál se skládá z krátkého úvodu a tří dalších částí, ve kterých je vysvětleno řešení jednotlivých typů kvadratických rovnic: Řešení ryze kvadratické rovnice, Řešení kvadratické rovnice bez absolutního členu a Řešení úplných kvadratických rovnic.

Po krátké teorii, kde je definovaná kvadratická rovnice a vysvětleny jednotlivé typy, následují ukázky řešení jednotlivých typů kvadratických rovnic.

Velkým problémem je nezobrazování zlomků (asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak zřejmě nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Z odborného hlediska je text zpracován bez chyb.

V textu se vyskytují občas překlepy či chyby typografického charakteru.

Materiál sice lze použít při výuce matematiky, ale jeho přínos je diskutabilní, neboť podobné materiály jsou na internetu volně k dispozici (www.realisticky.cz, www.matematika.czaj.).