IV.2.1.2.17 Užití lineárních rovnic při řešení slovních úloh

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:516.61 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autor zaměřil na řešení slovních úloh užitím rovnic nebo soustavy rovnic.

Materiál se skládá z krátkého úvodu a jedenácti příkladů obtížností určených spíše pro základní školu než pro školu střední.

V úvodu je vysvětlen postup řešení slovních úloh včetně zmínky o provedení zkoušky, přičemž v polovině následujících příkladů autor zkoušku neuvádí.

Hlavní část materiálů spočívá v jedenácti příkladech. První úloha je spíše cvičení jen s výsledky bez podrobnějšího řešení a měla by být umístěna spíše až jako druhá.

Ostatní příklady jsou velmi podobné příkladům ze základních škol, včetně příkladů na společnou práci, úlohy o vzájemném pohybu či úlohy na tvorbu směsí.

Velkým problémem je nezobrazování zlomků (asi způsobeno nekompatibilností souboru) ve volně dostupném softwaru a bylo by tak zřejmě nutné zakoupit komerční kancelářský program. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

Z odborného hlediska je text zpracován bez chyb.

V textu se vyskytují občas překlepy či chyby typografického charakteru.

Materiál sice lze použít při výuce matematiky, ale jeho přínos je diskutabilní, neboť podobné materiály jsou na internetu volně k dispozici (www.realisticky.cz, www.matematika.czaj.).