IV.2.1.2.10 Lineární nerovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:480.77 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je zpracován jako výukový text, který by měl sloužit zřejmě jako náhrada učebnice.

V materiálu se autor zaměřil na řešení lineárních nerovnic s jednou neznámou.

Po půlstránkovém úvodu přišla na řadu řešení šesti jednotlivých nerovnic od nejjednodušších ke složitějším.

Je škoda, že v materiálu nejsou žádné slovní úlohy z běžného života, kde by bylo možné získané dovednosti z daného tématu využít.

Z odborného hlediska je text zpracován bez závažnějších nedostatků. Za nedostatek lze považovat problémy se zobrazováním zlomků (asi způsobeno nekompatibilností souboru), které ve volně dostupném softwaru se nezobrazují. Zřejmě by bylo vhodnější distribuovat materiál ve formátu .pdf.

V textu se vyskytují občas překlepy a chyby typografického charakteru.

Materiál lze využít při výuce matematiky, avšak podobných výukových textů, nepočítaje klasické učebnice matematiky, je na internetu k dispozici poměrně velké množství (www.realisticky.cz, www.matematika.cz, https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~portal/funkce/aj.), takže je otázkou, zda další podobný materiál je přínosem.