IV.2.1.1.9 stereometrie jednotky objemu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:236.54 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál se věnuje jednotkám objemu.

Našesti snímcích jsou popsány různé převodní vztahy.

Vzhledem k obtížnosti je materiál možné použít i na ZŠ.

Jako pozitivum považuji zvolené slovní úlohy.

Materiál je velmi jednoduchý a je možné jej použít při výuce.