IV.2.1.1.8 stereometrie koule objem povrch

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:522.75 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál se věnuje zopakování pojmů povrch a objem koule a částí koule (vrchlík, kulový pás, kulová úseč, kulová vrstva, kulová výseč).

Načtyřech snímcích jsou popsány vztahy pro výše uvedené části koule.

Vzhledem k obtížnosti je materiál možné použít i na ZŠ (po úpravě).

Jako negativum bych viděl chybné načasování a umístění zobrazování různých objektů při prezentaci či nevhodná barva textu vůči barvě pozadí.

Materiál je velmi jednoduchý a je možné jej použít při výuce.