IV.2.1.1.31 planimetrie mnohouhelniky priklady

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:275.97 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen na podporu procvičování učiva o mnohoúhelnících.

V úvodu je uveden jeden příklad (řešená úloha) na výpočet obsahu nepravidelného mnohoúhelníku.

Kromě chyb typografického charakteru lze za chybupovažovat absenci jednotek při výpočtech.

Za další nedostatky lze považovat nepřesnosti v zadání úloh na procvičování („Vypočítej vnitřní úhel ...“) a absenci autorského řešení.

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že by bylo možné jej použít nejen při výuce na SŠ, ale také i na ZŠ.