IV.2.1.1.30 planimetrie mnohouhelniky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:179.71 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen na podporu učiva o mnohoúhelnících.

V úvodu je uveden popismnohoúhelníku. V dalších snímcích se pak autorka věnuje rozdělení mnohoúhelníků, popisu vlastností jednotlivých typů, včetně obsahu a obvodu.

Kromě chyb typografického charakteru (záměny symbolů mat. operací, aj.) v materiálu nejsou závažnější chyby

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že by bylo možné jej použít nejen při výuce na SŠ, ale také i na ZŠ.