IV.2.1.1.29 planimetrie rovinna geometrie souhrnna cviceni

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:195.07 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen jako soupis učiva či jako podpora pro opakování základních geometrických pojmů: vzájemná poloha bodů, bodu a přímky, značení úhlů, určení, zda je útvar konvexní, jednoduché konstrukce, určení úhlů v trojúhelníku aj.

Jako nedostatek lze považovat záměnu symbolu pro body (×) a symbol malého písmene x.

Materiál není chybný, ale didaktický přínos je, dle mého názoru, velmi malý.

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že by bylo možné jej použít nejen při výuce na SŠ, ale také i na ZŠ.