IV.2.1.1.28 planimetrie mnoziny bodu dane vlastnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:238.08 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen jako podpora učiva o množinách bodů dané vlastnosti.

Autorka popsala kružnici, osu úhlu, osu úsečky, osu úhlu různoběžek, osa rovinného pásu, ekvidistanta přímky a ekvidistanta kružnice.

Pozitivní je užití správného typu (čerchovaná) čáry pro znázornění osy.

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že by bylo možné jej použít nejen při výuce na SŠ, ale také i na ZŠ.