IV.2.1.1.27 planimetrie shodnost trojuhelniku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:264.19 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

V materiálu jsou popsány věty o shodnosti trojúhelníků, kterých se využívá při posouzení sestrojitelnosti trojúhelníků při jejich konstrukcích.

Po vypsání vět o shodnosti trojúhelníků sss, sus, usu a Ssu se autorka věnovala ukázkovému příkladu na větu Ssu.

Hned na prvním příkladu lze vytknout, že ačkoliv se materiál věnuje větám o shodnosti, k žádné analýze zadání nedošlo. Náčrtek (včetně rozboru) je akceptovatelný, stejně jako popis konstrukce. Naprosto chybná je však konstrukce. Zdá se, že kontrolu, diskuzi a závěr autorka opomenula. Konstrukce je naprosto chybná a neodpovídá zadání!

V druhé části se autorka věnuje na jednom příkladu určení, zda jsou dva trojúhelníky shodné. Dle mého názoru chybí náčrt obou trojúhelníků.

Na závěr autorka zařadila dvě cvičení, které však nejsou doplněna autorským řešením.

Za nedostatek lze také považovat, že materiál se např. v programu LibreOffice.org Impress nezobrazuje korektně.

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že po výrazných úpravách by bylo možné jej použít nejen při výuce na SŠ, ale také i na ZŠ.