IV.2.1.1.26 planimetrie vzajemne polohy a vzdalenosti utvaru v rovine

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:194.56 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

V materiálu jsou popsány vzdálenosti dvou bodů, vzdálenosti a polohy dvou přímek, přímky a kružnice a dvou kružnic.

Pozitivní je, že se autorka věnuje i vzájemné poloze dvou bodů a vzájemné poloze bodu a přímky, což je téma často opomíjené.

Negativem však je absence doplňujících obrázků či to, že jsou obrázky uvedeny na dalších snímcích.

Za nedostatek lze také považovat, že materiál se např. v programu LibreOffice.org Impress nezobrazuje korektně.

Za největší nedostatek však považuji obrázky vzájemných poloh dvou kružnic, kde není patrné, zda se jedná o kružnice či kruhy a kde „kruhy“ připomínají spíše elipsy.

Materiál je velmi jednoduchý a po výrazných úpravách by bylo možné jej použít nejen při výuce na SŠ, ale také i na ZŠ.