IV.2.1.1.24 planimetrie vlastnosti trojuhelniku II

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:228.35 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je vytvořen jako test na téma vlastnostítrojúhelníků.

Materiál se skládá z 10 testových otázek, přičemž každá otázka má na výběr 4 možné odpovědi. Oproti zvyklostem může být více než jedna odpověď správná.

Na závěr materiálu jsou uvedeny autorské odpovědi, přičemž odpověď na 3. otázku je chybná.

Za nedostatek lze považovat 3. úlohu, kde jednotlivé strany se označují malými písmeny.

Materiál je velmi jednoduchý a po opravě chybné odpovědi by bylo možné jej použít při výuce nejen na SŠ.