IV.2.1.1.23 planimetrie vlastnosti trojuhelniku I

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:228.86 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je vytvořen jako test na téma vlastnostítrojúhelníků.

Materiál se skládá z 10 testových otázek, přičemž každá otázka má na výběr 4 možné odpovědi. Oproti zvyklostem může být více než jedna odpověď správná.

Na závěr materiálu jsou uvedeny správné autorské odpovědi.

Za nedostatek lze považovat zadání a odpověď 7 otázky. Domnívám se, že znění by mělo být spíše: „Těžiště rozdělí těžnici v poměru:“ a také že zlomky by se měly psát s vodorovnou zlomkovou čarou.

Materiál je velmi jednoduchý a po opravě chybných odpovědí by bylo možné jej použít při výuce nejen na SŠ.