IV.2.1.1.22 stereometrie trojuhelnik vepsana opsana kruznice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:244.22 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je vytvořen na podporu učiva o kružnicích trojúhelníku vepsané a opsané.

Na jednom snímku jsou zpracovány vlastnosti kružnice opsané, na druhém snímku jsou zpracovány vlastnosti kružnice vepsané a na třetím snímku autorka vybrala 4 konstrukční úlohy týkající se obou výše popsaných typů kružnic.

Za nedostatky lze považovat:

1. nevýrazné provedení obrázků,

2. nestandardní označení průsečíku kružnice a strany trojúhelníku,

3. kombinace tiskacího písma a písma psaného rukou v obrázcích,

4. absence řešení úloh na procvičování.

Materiál je natolik jednoduchý, že by jej bylo možné, po odstranění nedostatků či po upozornění na nedostatky, použít při výuce nejen na SŠ, ale i na ZŠ.