IV.2.1.1.21 planimetrie trojuhelnik vysky teznice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:269.82 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je vytvořen na podporu učiva o úsečkách v trojúhelníku,tj. střední příčky, výšky a těžnice.

V každé části je snaha o popis dané úsečky a vypsání vybraných vlastností. Každá část je doplněna obrázkem s vyznačenými úsečkami.

Za nedostatky lze považovat:

1. nevýrazná barva obrázků,

2. chyby typografického charakteru (záměna symbolu násobení za symbol ukončující větu, ...),

3. kombinace tiskacího písma a písma psaného rukou v obrázcích,

4. absence definic výšky, těžnice a střední příčky,

5. na snímku 2 chybí označení velikostí úseček,

6. v obrázku na snímku 3 chybí označení paty výšky na stranu c,

7. absence názvu průsečíku výšek trojúhelníku (ortocentrum),

8. absence zdůraznění rozdílu mezi těžnicí těles a těžnicí trojúhelníku,

9. absence vyznačení bodů v obrázcích,

10. absence řešení úloh na procvičování.

Materiál je natolik jednoduchý, že by jej bylo možné, po odstranění nedostatků či po upozornění na nedostatky, použít při výuce nejen na SŠ, ale i na ZŠ.