IV.2.1.1.20 planimetrie trojuhelnik uhly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:210.43 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je vytvořen na podporu učiva o vlastnostech trojúhelníků.

Autorka se zaměřila na rozdělení trojúhelníků dle velikostí vnitřních úhlů a na trojúhelníkovou nerovnost. Na závěr materiálu jsou tři úlohy věnovány procvičení učiva.

Za nedostatky lze považovat:

1. nevhodná barva obrázků,

2. chybná definice trojúhelníku na snímku 2,

3. na snímku 3 se píše o vedlejších úhlech trojúhelníku, které však nejsou nikde definovány,

4. na snímku 4 chybí označení vrcholu B,

5. v úloze 2 je chybný součet úhlů v bodě a),

6. v úloze 6 chybí autorské řešení.

Materiál je natolik jednoduchý, že by jej bylo možné, po odstranění nedostatků či po upozornění na nedostatky, použít při výuce nejen na SŠ, ale i na ZŠ.