IV.2.1.1.2 stereometrie hranol objem povrch

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:327.68 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál se věnuje zopakování pojmů povrch tělesa a objem tělesa u hranolů.

Na úvodním snímku je znázorněno pět různých hranolů a na dalších třech snímcích jsou popsány vztahy pro objem a povrch obecného hranolu, kvádru a krychle.

Vzhledem k obtížnosti je materiál možné použít i na ZŠ.

Jako negativum bych viděl nedodržování typografických pravidel (např. záměna tečky za větou a tečky jako symbolu skalárního násobení).

Materiál je velmi jednoduchý a po odstranění nedostatku či jeho zdůraznění je možné jej použít při výuce.