IV.2.1.1.19 planimetrie v technickych vypoctech II

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:246.27 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autorky vytvořen na podporu „… propojení znalostí z planimetrie se základními úlohami technické praxe“.

Materiál se skládá ze dvou příkladů, přičemž v jednom se počítá obsah a ve druhém objemový průtok.

Při řešení 1. příkladu by bylo vhodné řešení doplnit obrázkem.

Za nedostatky lze považovat chyby typografického charakteru a absenci jednotek při řešení 2. příkladu.

Materiál je natolik jednoduchý, že by jej bylo možné použít při výuce nejen na SŠ, ale i na ZŠ.