IV.2.1.1.18 planimetrie prevody jednotek v technicke praxi

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:290.82 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je vytvořen na podporu procvičení převodů jednotek, které se vyskytují v reálném světě.

Materiál se zabývá vedle převodů jednotek běžných veličin délka, obsah, objem, hmotnost, hustota, čas, rychlost, tlak, výkon, energie a objemový průtok.

Materiál neobsahuje správné řešení.

Přestože se jedná o jednoduchý materiál, obsahuje řadu nedostatků:

1. nesystémové rozmístění převodů jednotek jednotlivých veličin,

2. chyby typografického charakteru,

3. nevhodné použití značky pro litr („l“) i tam, kde je možná záměna s číslicí 1 (v těchto případech je povolené používat značku pro litr „L“),

4. opakované používání chybné jednotky pro hodinu „hod“ (patří „h“),

5. nekorektní zobrazovaní v prezentačním programu Impress.

Používání jednotek je popsáno např. v zákoně 505/1990 Sb. včetně novelizací a vyhlášky 264/2000 Sb a není vhodné si jednotky volit dle své libovůle.

Materiál je natolik jednoduchý, že by jej bylo možné použít při výuce nejen na SŠ, ale i na ZŠ.