IV.2.1.1.17 planimetrie v technickych vypoctech I

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:283.14 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je vytvořen na podporu praktického využití znalostí ze stereometrie a hustoty.

Materiál se skládá ze 2 příkladů, které se týkají jednoho tělesa, přičemž oba příklady mají být řešeny pomocí různých způsobů.

Za nedostatek lze považovat chyby typografického charakteru a neujasnění způsobu zaokrouhlování. Asi by bylo rozumné zaokrouhlovat na stejnou přesnost. Za chybné také považuji absenci jednotek při řešení.

Materiál se v prezentačním programu Impress nezobrazuje správně a je tedy nutné si nainstalovat aspoň PowerPoint Mobile.

Materiál je natolik jednoduchý, že by jej bylo možné použít při výuce nejen na SŠ, ale i na ZŠ.