IV.2.1.1.15 stereometrie kvadr krychle priklady

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:207.36 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál se věnuje opakování učiva o krychli a kvdáru.

Materiál je rozdělen na skupinu A a skupinu B, přičemž v každé skupině je pět úloh. Z daných pěti úloh jsou dvě úlohy koncipovány jako slovní se zaměřením na možné reálné situace a tři úlohy jsou jen obecného charakteru.

Materiál je velmi jednoduchý a je možné jej použít při výuce nejen na SŠ.