IV.2.1.1.14 stereometrie koule objem povrch priklady

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:336.38 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál se věnuje opakování učiva o kouli.

V první části autorka popisuje kouli a obecné vztahy pro výpočet objemu a povrchu koule, přičemž na dalších dvou snímcích jsou příklady na výpočet povrchu a objemu koule. Jako pozitivum vidím, že autorkou byly zvoleny slovní úlohy zaměřené na možné reálné situace.

Na poslední snímek autorka zařadila 3 slovní úlohy na procvičení učiva, taktéž zaměřeny na možné reálné situace.

Jako negativu byl viděl nedodržování typografických pravidel. Také se domnívám, že na střední škole by již bylo možné pro jednotku hustoty používat zápis jakou součin kilogramu a převrácené třetí mocniny metru.

Materiál je velmi jednoduchý a je možné jej použít při výuce nejen na SŠ.