IV.2.1.1.13 stereometrie jehlan objem povrch priklady

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:273.92 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál se věnuje opakování učiva o jehlanu.

V první části autorka popisuje jehlan a obecné vztahy pro výpočet objemu a povrchu jehlanu, přičemž na dalších dvou snímcích jsou příklady na výpočet povrchu a objemu jehlanu.

Na poslední snímek autorka zařadila 4 úlohy na procvičení učiva, přičemž jako přínosné považuji především slovní úlohy č. 1 a 4, které jsou zaměřeny na možné reálné situace.

Jako negativu byl viděl nedodržování typografických pravidel a nedostatky v nastavení a grafice prezentace (některé objekty se překrývají, mají nevhodnou velikost či objekty nejsou na správných místech).

Materiál je velmi jednoduchý a je možné jej použít při výuce nejen na SŠ.