IV.2.1.1.12 stereometrie kvadr objem povrch

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:347.65 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál se věnuje opakování učiva o kvádru.

V první části autorka popisuje jak sestrojit obraz kvádru pomocí pravoúhlého rovnoběžného promítání.

V další části jsou popsány stěnové a tělesové úhlopříčky, přičemž zobrazená tělesová úhlopříčka by zřejmě měla být „nakreslena“ čárkovaně.

Na třech snímcích se autorka věnuje síti kvádru, povrchu kvádru a objemu kvádru.

Na závěr autorka zařadila cvičení, ve kterém oceňuji především slovní úlohy (úl. 2 – 4), které jsou zaměřeny na možné reálné situace.

Jako negativu byl viděl časté nedodržování typografických pravidel, především záměnu symbolu násobení („·“) a symbolu konce věty („.“).

Materiál je velmi jednoduchý a je možné jej použít při výuce nejen na SŠ.