IV.2.1.1.10 stereometrie vzajemna poloha bodu primek rovin

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:252.93 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál se věnuje zopakování vzájemný poloh dvou bodů, bodů a přímky, dvou přímek, bodů a roviny, přímky a roviny.

Našesti snímcích jsou popsány různé vztahy mezi jednotlivými objekty.

Vzhledem k obtížnosti je materiál možné použít i na ZŠ.

Jednotlivé vztahy bylo vhodné doplnit o zápisy pomocí matematické symboliky a doplnit materiál o vzájemnou polohu dvou rovin.

Vytknout lze určitě záměnu symbolu bodu „ד za „x“.

Materiál je velmi jednoduchý a je možné jej použít při výuce nejen na SŠ.