IV.2.1.1.1 stereometrie telesa

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:330.75 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál se věnuje základnímu pojmenování těles a vysvětlení pojmů „povrch tělesa“ a „objem tělesa“.

Na snímcích jsou znázorněny 2 – 3 tělesa a pod obrázky jsou uvedeny jejich názvy.

Po jednom snímku je věnováno zavedení výše uvedených pojmů.

Vzhledem k jednoduchosti je materiál možné použít i na ZŠ.

Jako negativum bych viděl nedostatečné vykreslení rotačního válce a kosého válce ve volném rovnoběžném promítání (kruh se nezobrazí na elipsu).

Materiál je velmi jednoduchý a po odstranění nedostatku či jeho zdůraznění je možné jej použít při výuce.