Iracionální rovnice a nerovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:739.84 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Dle autora materiál: „Slouží k jako pracovní list pro procvičení řešení iracionálních rovnic a nerovnic.“.

První strana je věnovaná teorii iracionálních rovnic a nerovnic.

Hlavní části zřejmě spočívá v následujících třech příkladech. V Př. 1 je celkem 6 ukázkově řešených úloh na iracionální rovnice. V Př. 2 jsou celkem 4 řešené úlohy na iracionální nerovnice. V Př. 3 je celkem 18 zadání bez řešení, přičemž v závěru materiálu jsou uvedeny jen výsledky.

Nedostatky a chyby:

Př. 3 e) Chybné řešení.

Př. 3 l) Chybné řešení.

Př. 3 n) Chybné řešení.

Př. 3 q) Chybné řešení.

Jako negativum je možné považovat absenci autorského řešení v Př. 2.

Domnívám se, že po opravení chyb (či upozornění na ně) je materiál vhodný k použití při výuce.