Iracionální rovnice a nerovnice_test

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:535.55 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Dle autora materiál: „Slouží k jako test dovedností na iracionální rovnice a nerovnice.“.

Materiál se skládá z deseti testových otázek na určení kořenů iracionálních rovnic a nerovnic. Každá otázka má 4 možné odpovědi, z nichž má řešitel určit právě jednu správnou možnost. U testu není potřeba zvládat řešení, stačí ve většině případů zkusit dosadit jednotlivé výsledky.

Jako negativum je možné považovat absenci autorského řešení.

Nedostatky a chyby:

Př. 6: Dvě možná řešení c) a d).

Domnívám se, že po opravní chyby (či upozornění na ni) je materiál vhodný k použití při výuce.