Intervaly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:712.7 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem je uvedeno několik navozujících otázek a dále následuje podpora výkladu nového učiva. V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity a správně vyřešeny.

Za drobné nedostatky lze považovat občasné nedostatečné odlišení textu od proměnných a konstant a asi by bylo vhodnější zaměnit v zápisu intervalu čárku (,) za středník (;). Závažnějším nedostatkem je jeden chybný výsledek u neřešených úloh v Př. 4c) má být průnik .

Domnívám se, že i přes výše uvedené nedostatky je materiál vhodný pro použití při výuce (po odstranění nedostatků).