Intervaly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.26 MB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu obsahuje dvě větší cvičení, složená ze šesti typově stejných úloh. V každé úloze je zadána množina pomocí podmínky pro její členy, intervalem či grafickým znázorněním. Vždy je třeba doplnit zbylá chybějící vyjádření. Dokument obsahuje i správná řešení jednotlivých úloh, lze jej tedy použít i pro samostatnou práci žáků s možností samokontroly, případně jako ověření znalostí studentů formou testu.