Intervaly - sjednocení a průnik

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:303.62 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k ověření znalostí studentů z látky intervaly. Materiál obsahuje čtyři úlohy zaměřené na grafické znázornění a zápis sjednocení a průniku intervalů. Součástí materiálu je správné řešení všech úloh, včetně grafického znázornění.