Hrátky se zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.21 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Nápaditý materiál pro netradiční procvičení tematického celku zlomky. Žáci nejprve v připravené osmisměrce hledají slovní spojení používaná v matematice, ta poté seřadí a získanými slovy nahrazují příslušná místa v připravených větách. Získají tak zadání, jaký zlomek mají zapsat, úkol poté vyřeší.

Zadání je velmi pěkné a inovativní, žáky připravená aktivita motivuje k zapojení (pracovat mohou velmi dobře i žáci, kteří vynikají v jiné oblasti než v matematice). 

Součástí materiálu je řešení - postup řešení a ukázky výsledných zapsaných zlomků dle zadání.