Hranol

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:619.52 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace může sloužit jako výuková podpora při probírání látky hranoly. Materiál se zaměřuje na popis tělesa a jeho hlavní charakteristiky a také na zavedení a použití vzorců pro výpočet povrchu a objemu hranolu. Materiál je vhodně doplněn obrázky a vybízí k manipulačním technikám (vytvoř model hranolu ze špejlí a plastelíny), čímž zvyšuje názornost a atraktivitu materiálu pro žáky. Metodicky by bylo zapotřebí doplnit při výkladu materiál komentáři. Konkrétně u příkladů hranolů (slajd 4) zdůraznit, že existují i jiné typy hranolů než uvedené, obecně že jde o těleso s podstavou (obecný) n-úhelník a stěnami pravoúhlé čtyřúhelníky. U slajdu 6 by bylo vhodné vztáhnout zmiňovanou síť hranolu k dříve uvedenému pojmu plášť, vazba na tento pojem zde zcela chybí. U slajdu 7 (povrch) jde o součet obsahů či ploch všech jeho stěn, nikoli o součet jeho stěn. Pojem kolmý hranol je zmíněn v některých řešených příkladech, ale v teoretickém úvodu není pojem kolmý hranol vysvětlen. Na slajdu 10 je zapotřebí doplnit, že jde o hranol s podstavou pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníka.

Materiál obsahuje kromě teoretických poznatků také řešené příklady k procvičení výpočtů povrchu a objemu, včetně slovní úlohy. Žáci zřejmě budou mít potíže s použitým pojmem broušený kolmý optický hranol, jehož objem počítají. Příklad není úlohou ze světa blízkého žákům a vhodně nepropojuje teoretické  učivo s reálným problémem.