Hranoly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:583.68 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list slouží k procvičení látky sítě pravoúhlých hranolů. Obsahuje několik typově identických příkladů, ve kterých žák hledá v nabídce správnou síť zadaného hranolu. Součástí materiálu je shrnutí teoretických poznatků o problematice pravoúhlých hranolů - vysvětlení pojmu pravoúhlý hranol, síť hranolu, plášť a podstavy hranolu. Lze použít jako aktivitu k procvičení představivosti při převádění trojrozměrného objektu na dvojrozměrné rozvinutí v rovině. 

Základním pojmům probíraného celku (vrchol, podstava, stěna, hrana…) by prospělo zobrazení jednoduchým schematickým obrázkem s popisem. Problematické jsou také některé použité formulace, např. v příkladu 1 - která stěna je požadovanou podstavou, v každém příkladu je u zobrazené sítě nabídka ne (není sítí hranolu) a nemožné bez vysvětlení co znamená nemožné a jak se liší od nabídky ne. 

Materiál neobsahuje kontrolní autorské řešení.